لیست مطالب

گروه
مراقبه ی معنوی

مراقبه ی معنوی

مراقبه و بهشیاری مراقبه می تواند کاربردهای روانشناختی و معنوی فراوانی داشته باشد. یکی از مهمترین کاربردهای روانشنا...

ادامه مطلب...
ذهن آگاهی و کاهش وزن

ذهن آگاهی و کاهش وزن

  با توجه به این که کاهش وزن یکی دغدغه های اساسی مردم است  و این مسئله که فعالیت های روانشناسان تا چه اندازه به مر...

ادامه مطلب...
بهداشت روانی فرزندان

بهداشت روانی فرزندان

برای پدر و مادر شناخت نیازهای جسمی فرزندشان آسان است. مثل تغذیه، لباس های گرم به هنگام سرما، زمان خواب در ساعت مناسب. و...

ادامه مطلب...
رابطه ی ذهن و جسم

رابطه ی ذهن و جسم

اگر بخواهیم ذهن انسان را یک کامپیوتر که توانایی دریافت و ارتباط موثر با محیط را دارد بدانیم. بحثی که پیش می آید این است...

ادامه مطلب...
اختلال پانیک و ذهن آگاهی

اختلال پانیک و ذهن آگاهی

اختلال پانیک، شامل حمله حاد اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع است. نشانه های خانم میم، علائم این اختلال را به ذهن م...

ادامه مطلب...
 آشنایی با مهارت های زندگی

آشنایی با مهارت های زندگی

مهارت زندگی مهارت زندگی مجموعه ایی از توانایی ها و مهارت ها است که از طریق آموزش و تمرین باعث ارتقا رفاه روانی فرد...

ادامه مطلب...
دی ان ان