لیست مطالب

گروه
همایش روانشناسی ( تنظیم هیجانی بر اساس ذهن آگاهی)

همایش روانشناسی ( تنظیم هیجانی بر اساس ذهن آگاهی)

همایش تنظیم هیجانی بر اساس ذهن آگاهی یا MBER، همایشی رایگان می باشد که در قالب یک همایش دو ساعت شما را با دوره تنظیم هی...

ادامه مطلب...
دوره ی درمانی تنظیم هیجانی بر اساس ذهن آگاهی

دوره ی درمانی تنظیم هیجانی بر اساس ذهن آگاهی

گروه درماني تنظيم هيجاني بر اساس ذهن آگاهي     ٨ جلسه گروه درماني و دو جلسه مشاوره  فردي .  مربي جلس...

ادامه مطلب...
دی ان ان