لیست مطالب

گروه
خودآگاهی

خودآگاهی

ما عموما خود را در یک ساختار اجتماعی می بینیم که شغلی داریم ،دوستان و خانواده ایی داریم و از همه ی این ساختار ها یک ذهی...

ادامه مطلب...
خود ( Self )

خود ( Self )

خود به عقیده ی راجرز(1959) زمانی که بخشی از تجربه ی نوباوگان در آگاهی از من و مرا فردی و متمایز می شود، پرورش دادن...

ادامه مطلب...
هیجان چیست؟

هیجان چیست؟

اساسی ترین احساساتی که آدمی تجربه می کند، هم شامل انگیزه هایی مانند گرسنگی و تشنگی  و هم شامل هیجانهایی مانند شادی و خش...

ادامه مطلب...
محاسن هیجان مثبت

محاسن هیجان مثبت

محاسن هیجان مثبت   هیجانات مثبت چه حسنی داردند؟ پرسش کودکانه ای است چون پاسخ آن تا حد زیادی بدیهی م...

ادامه مطلب...
محاسن هیجانات منفی

محاسن هیجانات منفی

محاسن هیجانات متفی  احساس ترس، گناه،غم و یا خشم ناخوشایند است. در دنیای آرمانی و خیالی قطعا چنین هیجان هایی وجو...

ادامه مطلب...
 سرشت تکاملی

سرشت تکاملی

کلیات تکاملی   همه ی موجودات دارای سرشت هستند این بخش از سرشت شیر است که بر روی چهارپا راه برود، یال بزر...

ادامه مطلب...
ساز کارهای روانی

ساز کارهای روانی

در حالی که شاخه ی گسترده تر"زیست شناسی تکاملی" سرکارش با تحلیل تکاملی تمام اجزای تشکیل دهنده ی یک ارگانیسم است، روانشنا...

ادامه مطلب...
هیجان و حالات چهره ایی (بخش اول)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش اول)

هیجانات و حالات چهره( بخش اول) انسان دارای حالات هیجانی مختلفی می باشد که هر کدام به نحوی در زندگی انسان تاثیر ...

ادامه مطلب...
هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

 در مطلب پیش رو دو هیجان ساده و مجموعه هیجانات مرکب را برای خوانندگان عزیز این مطلب روشن خواهیم کرد،هیجانات اصلی از چیز...

ادامه مطلب...
کارکرد هیجانات

کارکرد هیجانات

تمامی هیجانات انسان چه هیجانات مثبت و چه هیجانات منفی دارای نقش های پر اهمیتی در سازگاری و بهبود شرایط زندگی انسان هستن...

ادامه مطلب...
دی ان ان