لیست مطالب

گروه
افسردگی

افسردگی

انسان با حالات هیجانی مختلفی زندگی می کند که این حالات هیجانی میتواند غم ، شادی ، خشم ، نفرت و ... باشد .یکی از هیجانات...

ادامه مطلب...
درمان و عود افسردگی

درمان و عود افسردگی

افسردگی که به بیماری رایج قرن معروف شده است دو وجه کاملا متفاوت دارد وجه اول درمان این بیماری است و وجه دوم جلوگیری از ...

ادامه مطلب...
افسردگی فصلی

افسردگی فصلی

افسردگی فصلی « اختلال خلقی فصلی» یا   SAD نوعی اختلال خلقی است که تمام ویژگی های سایر اختلالات خلقی را دارا است ...

ادامه مطلب...
 بهبود افسردگی فصلی

بهبود افسردگی فصلی

درمان اختلال افسردگی فصلی( (SAD در مراحل اولیه استفاده از فوتوتراپی(نوردرمانی) در کنار درمان دارویی توصیه می شود ...

ادامه مطلب...
افسردگی یک قطبی

افسردگی یک قطبی

افسردگی یک قطبی؛ افسردگی به طور گسترده اختلال خلق انگاشته شده است، اما این نوعی ساده انگاری است. عملا چهار مجموعه ...

ادامه مطلب...
 درمان افسردگی( شناختی - رفتاری)

درمان افسردگی( شناختی - رفتاری)

درمان افسردگی همواره از افسردگی به عنوان معضل بزرگ دنیای مدرن سخن به میان می آید،  در تمام نظریات درمانی بخش بسیار...

ادامه مطلب...
افسرده خویی (Dysthymia)

افسرده خویی (Dysthymia)

اختلال دیستایمی یا افسرده خویی عبارت است از وجود خلق افسرده در بیشتر اوقات روز و در بیشتر روزها. افسرده خویی با احساس ب...

ادامه مطلب...
انگیزه های خودکشی

انگیزه های خودکشی

در اولین بررسی نوین خودکشی، جامعه شناس فرانسوی، امیل دورکیم، سه انگیزه ی متفاوت برای برای خودکشی را از هم متمایز کرد، ک...

ادامه مطلب...
سندرم خستگی مزمن

سندرم خستگی مزمن

سندرم خستگی مزمن  این سندرم که با خستگی شدید و ناتوان کننده به مدت شش ماه یا بیشتر، که غالبا با در عضلانی، سردر...

ادامه مطلب...
درمان افسردگی ( روانپویشی )

درمان افسردگی ( روانپویشی )

   روان کاوان پیشین ، اولین کسانی بودند که در الگوی رانپویشی به درمان افسردگی پرداختند. درمان پویشی با تاکید بر...

ادامه مطلب...
دی ان ان