بهداشت روانی

امیر محمد صفرانداقی 736 : تعداد بازدید

کیز و لوپز بهداشت روانی کامل را ترکیبی از سطح بالای نشانه های سلامت روانشناختی و اجتماعی و  فقدان بیماری روانی تعریف می کنند.این دو نظریه پرداز معنقدند بخشی از این بهداشت روانی در سطح خصوصی و شخصی است و بخش دیگر آن که مکمل سلامت روانشناختی است آسایش اجتماعی می باشد.

ابعاد شخصی و فردی عبارتند از:

 1. خویشتن پذیری؛ داشتن نگرشی مثبت در باره خود، هم در زمان حال و هم گذشته
 2. رشد شخصی:آماده بودن برای تجربیات تازه و تداوم تحول
 3. هدفمندی در زندگی: یا داشتن هدف و جهت گیری مشخص برای راهنمایی فرد در زندگی
 4. تسلط بر محیط؛ احساس شایستگی و توانایی مدیرت پیچیدگی ها و انتخاب یا خلق زمینه های محیطی معنا دار
 5. خودمختاری؛ یا استقلال و خود اتکایی مطابق با رهنمای درونی
 6. ارتباط مثبت با دیگران؛ ایجاد و توسعه ی روابط گرم و صادقانه

 

ابعاد اجتماعی این دیدگاه عبارتند از:

 1. پذیرش اجتماعی، داشتن نگرش مثبت به دیگران و پذیرش آنان.
 2. شکوفا سازی اجتماعی؛ یا اعتقاد به این که جامعه اساسا مثبت است و می تواند بهتر شود.
 3. مشارکت اجتماعی؛ باور به این که مردم می توانند چیزهای با ارزشی به جامعه عرضه کنند.
 4. انسجام اجتماعی؛ یا نگرستین به دنیای اجتماعی به صورت امری بسیار پیش بینی پذیر و ادراک پذیر.
 5.  یکپارچگی اجتماعی؛ این حس که فرد به جامعه تعلق دارد، از طرف آن حمایت می شود.

 

 

 •  

همه ی مردم می توانند از فعالیت های روزانه ی خود لذت ببرند، اما جذبه ی یک تجربه ی روانشناختی خاص و بهینه ی انسانی است. که بر اهمیت حل و ناپدید شدن در تجربه ، به جای تمرکز به جای تمرکز بر نتیجه ی مطلوب نهایی، مبتنی است.چیکزنمیهالی میگوید، که عامل کلیدی در رسیدن به عملکرد و تجربه ی بهینه این است که خود عمل، مقصود و نتیجه ی نهایی آن باشد.

فعالیتی می تواند به عنوان جذبه باشد که عوامل زیر را در بربگیرد؛

 

 1. فرد با چالش هایی مواجه شود که با مهارت های موجود برخورد دارند.
 2. بر روی آن تجربه تمرکز صورت گرفته است.
 3. وقتی که اهداف کار واضح اند و می توان بلافاصله بازخورد آن را دریافت کرد.
 4. مشارکتی عمیق اما آسان رخ دهد که عاری از اضطراب روزانه است.
 5. در هنگام عمل احساسی از تسلط قوی وجود دارد.
 6. به دنبال تجربه ی جذبه، تمرکز بر خودد از بین می رود در حالی که حس قوی تری از خود پدیدار می شود.
 7. حس زمان تغییر می کند، به گونه ایی که انگار زمان کوتاه شده.
 • لریمور در سال 2002 خصلت اصلی افراد سالم را در مجموعه ایی دهگانه خلاصه کرد؛
 1. برقرای تعادل بین جنبه های جسمی، عاطفی – فکری، اجتماعی، معنوی: این امر کلید اساسی برقرای سطح بالای سلامت است.
 2. مراقبت از خود این افراد برنامه های مراقبت از خود را خود در دست می گیرند و به جای درمان های پزشک محور در درمان های بیمار محور مشارکت دارند.
 3. بخشش و عفو خود و دیگران
 4. کم بودن استرس، افسردگی و اضطراب
 5. ارتباط اجتماعی
 6. معنویت
 7. تصور مثبت از خود
 8. هدفمند بودن
 9. اختیار و مسئولیت پذیری شخصی
 10. کارگروهی
rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد