رنج راهی برای شکوفایی

امیر محمد صفرانداقی 960 : تعداد بازدید

باید بیشتر خلوت کرد خلوت جسمی و خلوت ذهنی خلوت جسمی تنها بودن است.  نباید از ملاقات آدم‌های  اجتناب کنیم. بلکه می‌گویم که باید برای خود وقت صرف کنیم خلوت ذهنی به معنای فکر نکردن درباره چیزی غیر از آگاه و هوشیار بودن است برخی آدمها معتقدند وقتی به چیزی فکر نمی کنیم یا باید عمیقاً خواب باشیم یا بی حال و خواب آلود. آدمها اهمیت خلوت را درک نمی‌کند. آنها می‌خواهند با کسی باشند که بتواند آنها را به شکلی سرگرم کند یا برانگیزد، حرف زدن برای چیزی محرک وقتی محرک این باشد آدم ها کسل می شوند. حتی هنگامی که جسم آنها تنهاست تلویزیون تماشا می کنند چیزی می خوانند به کارهایی که انجام داده اند یا قصد انجام آن را دارند می‌اندیشند. تنها بودن، تلویزیون تماشا نکردن، چیزی نخواندن، به رادیو و نوار گوش ندادن و به چیزی فکر نکردن هرگز پدیده های مفید و بارور به شمار نمی‌آیند.

 

زندگی مملو از مشکل است اما به آن نفرت مورز زندگی انسان فرصتی برای یادگیری و رشد، درس هایی برای آموختن داری و خردی برای پرورش دادن. اگر یادگیری عمیقی نداشته باشیم مجبور به بازگشت دوباره برای آموختن خواهی بود. مشکلاتی که از آنها گذر می کنی پر از معنا هستند اگر نگرشی درست و نظر گاهی صحیحی داشته باشید باید دیگران را برای یک زندگی پر معنا یاری کنی و دیگران نیز هستند که تو را یاری کند باید ارتباطات کارمایی داشته باشی یکدیگر را یاری خواهیم کرد از این رو گمان مکن تمام این مشکلات بی معنا هستند نباید دور مشکلات بچرخیم بلکه باید از میان آنها عبور کنیم. هیچ چیز در زندگی بی عیب و نقص نیست بهتر است انتظار کمال نداشته باشیم. من بی عیب و نقص نیستم هیچ گاه نخواهم بود و چنین انتظاری هم ندارم، با تمام درد، سرخوردگی، حقارت و پشیمانی اش هنوز با معنا و جالب می پندارم.

 افکار و امکانات جدید از پس زخم ها ظاهر می شوند، این محبت و بزرگی است که شخص دریابد همچون هر شخص دیگری جنبه های منفی دارد در یابد که الهامات شیطانی بلقوه هم به خیر می انجامد و هم به شر و در یابد که این الهامات نه قابل انکارند و نه می‌توان با آنها زندگی کرد. به همین شکل مفید است وقتی فرد می بیند اغلب  پیشرفت‌هایش در تعارض با تکانه های شیطانی است. تجربه در زندگی آمیزه ایی خیر و شر خیلی خالص یافت نمی‌شود و اگر استعداد شر وجود نداشته باشد خیری  نیز نخواهد بود. زندگی دست یابی به خیر است نه  جدا از شر بلکه با وجود شر. زندگی بسیار سطحی و کسل کننده خواهد بود اگر سختی نباشد.

 

رنج،  یادگیری، رشد

من رنج بسیار کشیدم و می‌کشم اما با آرامی و در عین کرامت رنج میبرم رنج را بخشی از زندگی می‌دانم بخشی بسیار مهم، چگونه می توان چیزی بیاموزم اگر رنج نبرم؟ اما به هنگام رنج آرام می مانم چه کسی باور می‌کند رنجی عمیق دارم؟ گمان نمی کنم نباید رنجی باشد گمان نمی‌کنم وجود رنج نشانه اشکال است گمان نمی کنم باید در تکاپوی رفع رنج  باشم. سعی در غلبه بر رنج ندارم اما در تلاشم که رنج را معنا کنم در تلاشم رنج را عمیقاً درک کنم بدون مقاومت افسرده و پریشان نیستم تنها امید دارم به حد کافی برای درک رنج و زندگی خردمند باشم،  هرگاه به شدت رنج میبرم یک قدم به سوی رهایی از وابستگی به پیش می روم و رنج به من درس رهایی می دهد،  آرزو به رنج می انجامد.ما زندگی سختی داریم از این رو بسیار بیش از آدمهایی که راحتند می آموزیم، زندگی من نیز بسیار سخت است اما آن را دوست دارم.

اغلب آدم‌ها خیلی سطحی زندگی می‌کنند، در جامعه به دنیا می‌آیند در میان ارزش هایی که در آن متولد شدن زندگی می‌کنند آنها در آن جامعه گیر کرده اند. باید به روشنی بدانیم که از چه می خواهیم تا ارزش‌های خود را خلق و با آنها زندگی کنی. حتی هنگامی که ارزش‌های خود را می آفرینی باید مدام در آنها نظر کنیم و ببینیم آیا واقع بینانه اند. بینی چگونه بر ذهن تو اثر می‌گذارند زندگی کردن هنر است. فرمولی وجود ندارد همواره باید هوشیار و خلاق باشید هنگامی که خلاقیت خود را از دست دادی انگار مرده ای. خلاقیت در زندگی خیلی نادر است تعجبی نیست آدم ها هم چون آدم آهنی رفتار می‌کنند پس تعجبی نیست، که شاد نیستند.
‎  در لحظه زندگی کردن. زیاد اندیشه نکردن و ذهن را مغشوش نساختن. پذیرش زندگی آنگونه که هست و همچنین آماده بودن در هر لحظه برای مردن.


"معنا هستی" عامل اصلی بسیاری از دغدغه هاست اگر بتوانیم به صورت مداوم و با تمرین در لحظه باشیم و از گذشته دل بکنیم ذهن خود را مشغول آینده نکنیم و در لحظه باشیم می‌توانیم اضطراب های هستی را بپذیریم و این گونه از ریشه بسیاری از بیماری ها قبل از وقوع آسیب هایی همچون افسردگی، اضطراب، اندوه، انواع نگرانی های بنیادین پیشگیری کنیم.

 با اندیشه درباره تمام زندگی  خود را آزار مده. نگذار یکباره در اندیشه تمام مشکلات گوناگونی بروی که ممکن است برایت رخ دهد .

rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد