سرشت تکاملی

دکتر علی مرادی 1274 : تعداد بازدید

کلیات تکاملی

 

همه ی موجودات دارای سرشت هستند

این بخش از سرشت شیر است که بر روی چهارپا راه برود، یال بزرگی بر پشت داشته باشد، و سایر جانواران را برای غذا شکار کند. این بخشی از سرشت پروانه است، که وارد مرحله ی پیله ایی شود، پیله ای به دور خود بتند و تبدیل به پروانه شود، و سپس به دنبال غذا و جفت برود. این بخشی از سرشت خارپشت است که با تیغ هایش از خود دفاع کند، گوزن با شاخهایش و لاکپشت با لاک خود. هر گونه ای سرشتی دارد و آن سرشت متفاوت از سرشت سایر جانوران است. هر گونه ای طی تاریخ تکاملی اش فشارهای انتخابی منحصر به فردی را تجربه کرده است و بنابراین با مجموعه ای از مسائل سازشی منحصر به فرد روبرو است.

انسان ها نیز دارای سرشت هستند- ویژگی های که از ما گونه ای منحصر به فرد می سازد- و تمامی نظریه های روانشناختی نیز به شکلی به آن اشاره کرده اند. برای مثال، سرشت انسان از منظر ویلیام جیمز،شامل صدها غریزه ی مختلف است. حتی تند و تیز ترین نظریه های محیط گرا، مثل نظریه ی بی اف اسکینر نیز عنوان می کنند که انسان دارای سرشت است- از منظر آن ها سرشت شامل تعداد اندکی سازکارهای یادگیری عام است.  تمامی نظریات روانشناختی در بنیان خود مفروضاتی در باب سرشت انسان دارند.

 

از آن جا که تکامل از طریق انتخاب طبیعی تنها فرایند شناخت شده ای است که قادر به تولید اجزا بنیادی سرشت انسان است، تمام نظریه های شناختی، مستقیم یا غیر مستقیم، تکاملی اند. اگر انسان ها سرشتی دارند و تکامل از ز طریق انتخاب طبیعی، فرایندی علی است که این سرشت را تولید می کند، پرسش بعدی این است که بررسی خاستگاه تکاملی انسان چه دستاورد مهمی برای مسئله ی سرشت انسان دارد؟ آیا بررسی فرایند تکامل می تواند به ما اطلاعاتی در مورد فراورده های این فرایند به انسان بدهد؟ تلاش برای پاسخ به این پرسش های کلیدی همانی است که در نوشته های تکاملی به  دنبال آن هستند.

در نظریه تکاملی و تمامی جنبه هایی که علم در حال حاضر با استفاده از تکامل در حال تلاش برای تحصیل و تحریر در آن حیطه است به دو نکته ی اساس توجه می کند اولی بقا می باشد و  دومی انتخاب جنسی در واقع تمان حیطه هایی همچون سوسیوبیولوژی، زیست شناسی تکاملی و روانشناسی تکاملی بر این دو حیطه نکته میکنند. تکامل نگر ها معتقد که اجداد ما در مسیر زندگی خود و  جنگ با شرایط محیطی در تلاش برای بقا بوده اند و از تمام رفتار هایی که آن ها انجام می داده اند برخی از این رفتار ها منجر به افزایش توان بقا و سازگاری بیشتر با محیط می شده است این رفتار با گذشت زمان به خاطر خاصیت سازگاریشان به عنوان یک مکانیزم سازگاری که تضمین کننده بقا است در انسان امروزه از اجداد ما به ارث رسیده است، برای مثال اجداد ما در ابتدا تمام گیاهان اطراف خود را میچشیدند و ممکن است به طعم تلخ و شیرین برخورده باشند از آن جا که با تکرار رفتار خود وخوردن طعم میوه ایی که طعم تلخ دارد دچار مصمومیت شده اند و در عین حال خوردن طعم شیرین باعث دستیابی به مقادیر بالای کالری که در آن بازه ی زمانی بسیار با اهمیت بوده است. به همین طریق یک طعم تضمین کننده ی بقا بود و یک طعم از بین برنده بقا این مکانیزم در انسان به صورت یک مکانیزم سازگاری جا باز کرد و باعث شد که انسان امروزه از طعم تلخ که حتی ممکن است سمی نباسشد احساس تنفر کند و در عین حال از طعم شیرینی  مانند نوشابه که مضر هم هست لذت ببرد و تمایل نشان دهد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که نوشیدنی های تلخ مانند قهوه و ... چگونه با وجود این مکانیزم مصرف می شود؟ در واقع تجربه و فواید ثانویه ایی که این نوشیدنی های همچون قهوه برای انسان داشته است باعث می شئد که فرد به این نوشیدنی ها میل نشان دهد.

 

همین نکته می باشد که امروزه بسیاری از شرکت های مواد غذایی با استفاده از این صفت ژنتیکی انسان با به کار بردن ابزار تبلیغاتی که ما به صورت روز افزون شاهد آن هستیم تلاش می کنند تا با تحریک کردن غرایز بشری و بی توجه به سودمند بودن کالای مورد نظر برا ی سلامتی انسان فقط و فقط با تلاش با هدف سود بیشتر دست به تبلیغات پر هزینه زده و از این طریق به فروش کالا خود بپردازد. اما بحثی که مطرح می شود این مخسئله است که باسد بدانیم همانگونه که یک صفت تکاملی در صورت عدم وجود محیط مناسب رشد نمی کند،این صفات و مکانیزم های روانی تکاملی با آگاهی داشتن از این مسائل و فراهم کردنبستری مناسب قابل تغییر هستند، برای مثال وقتی از مضرات نوشابه افراد را با خبر میکنیم و افراد یقیین بیابند که نوشابه و قند یکی از مضر ترین مواد غذایی می باشد که سلامتی فرد را به خطر می اندازد با وجود مکانیزم تکاملی علاقه ی زیاد به مصرف مواد غذایی شیرین این افراد می توانند از مصرف نوشابه و سایر امکانات محیطی خطرناک صرف نظر کنند.

 

 

rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد