|آرشیو خبرها

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

اسفند 12, 1399

اختلال اضطراب فراگیر (GAD) همانطور که گفته شد اضطراب وجوه بسیار مختلفی دارد که ما باید به ان به عنوان یک طیف نگاه کنیم.اضطراب حالتی فراگیر است که همه ی […]