|آرشیو خبرها

چرا خودشناسی مهم است؟

چرا خودشناسی مهم است؟

اسفند 12, 1399

خودشناسی  از جنبه های بسیار زیادی مهم است. خودشناسی باعث میشود که یکدیگر را بهتر درک کنیم و این درک متقابل باعث تجربه های بسیار یکتا و بهتری می شود […]

اساس شخصیت در دیدگاه وجودی

اساس شخصیت در دیدگاه وجودی

اسفند 12, 1399

اساس شخصیت در دیدگاه وجودی جنبه های اساسی هویت انسان از دیدگاه وجودی شامل جنبه های متفاوتی است که بیان این ابعاد باعث شده است که این نظریه از سایر نظریات […]

از خود بیگانگی یا رها شدگی هویت

از خود بیگانگی یا رها شدگی هویت

اسفند 12, 1399

از خود بیگانگی یا رها شدگی هویت امروزه یکی از دغدغه های مهم روانشناسان و فعالین اجتماعی مخدوش شدن هویت یا به معنای دیگر مخدوش شدن خود فرد می باشد […]

اختلال شخصیت مرزی خاموش

اختلال شخصیت مرزی خاموش

اسفند 12, 1399

اختلال شخصیت مرزی خاموش سارا هرگز شبیه کسی نبود که بتوان او را برون گرا نامید او نظاره گر بود و گوش شنوای خوبی داشت. شاید بتوان گفت که او […]