|آرشیو خبرها

خود(self)

خود(self)

اسفند 12, 1399

خود به عقیده ی راجرز(1959) زمانی که بخشی از تجربه ی نوباوگان در آگاهی از من و مرا فردی و متمایز می شود، پرورش دادن خودپنداره ی مبهمی را آغاز […]