|آرشیو خبرها

زیاد فکر کردن خوب یا بد؟

زیاد فکر کردن خوب یا بد؟

اسفند 16, 1399

زیاد فکر کردن خوب یا بد؟ بیماری فکر کردن از آن جا که فکر کردن برای بقا بسیار مهم بوده، طوری تکامل یافته اییم که تقریبا تمام مدت فکر کنیم، […]

مفاهیم کلیدی وجود گرایی

مفاهیم کلیدی وجود گرایی

اسفند 15, 1399

مفاهیم کلیدی وجود گرایی بودن در این دنیا: فرق انسان ها با دیگر گونه های جانوری این است که می توانند بر خودشان و دیگران آگاه باشند. باس و بینسوانگر از […]

نوسانات خلقی

نوسانات خلقی

اسفند 15, 1399

نوسانات خلقی نوسانات خلقی به تمامی تغییرات ایجاد شده در خلق افراد اطلاق می شود که می تواند به چند حالت خود را بروز دهد که شامل پایین آمدن خلق ، […]

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری)

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری)

اسفند 15, 1399

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری) درمان افسردگی همواره از افسردگی به عنوان معضل بزرگ دنیای مدرن سخن به میان می آید،  در تمام نظریات درمانی بخش بسیار ویژه ای برای […]