|آرشیو خبرها

یافتن معنای زندگی

یافتن معنای زندگی

اسفند 17, 1399

یافتن معنای زندگی برای یافتن معنا حال چگونه می توانیم معنایی بیابیم؟ فرانکل در باب سه رهیافت گسترده بحث میکند. ــ رهیافت نخست، یافتن معناست از طریق ارزش های تجربی  ،) […]

یادگیری از پیش بینی های تایید نشده

یادگیری از پیش بینی های تایید نشده

اسفند 17, 1399

یادگیری از پیش بینی های تایید نشده بعضی از افرادی که قادر به مرور و بررسی پیش بینی های منفی گذشته شان هستند، اذعان میکنند که تقریباً همیشه دیدگاهی به […]

همه چیز در گذر است

همه چیز در گذر است

اسفند 17, 1399

همه چیز در گذر است از آن جا که همه چیز تغییر می کند و ما پیوسته در فکر این هستیم که لذت را به حداکثر و درد را به […]

مهارت قاطعیت

مهارت قاطعیت

اسفند 17, 1399

مهارت قاطعیت بسياري از جوانان هنگام رويارويي با مشکلات زندگي فاقد توانايي هاي لازم براي مقابله با آنها هستند و همين عدم توانايي مي تواند زمينه ساز بسياري از مشکلات […]