|آرشیو خبرها

هیجان و حالات چهره ایی (بخش اول)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش اول)

اسفند 15, 1399

هیجان و حالات چهره ایی انسان دارای حالات هیجانی مختلفی می باشد که هر کدام به نحوی در زندگی انسان تاثیر گذار هستند، به طور کلی هیجانات به دو بخش […]

کارکرد هیجانات

کارکرد هیجانات

اسفند 15, 1399

کارکرد هیجانات تمامی هیجانات انسان چه هیجانات مثبت و چه هیجانات منفی دارای نقش های پر اهمیتی در سازگاری و بهبود شرایط زندگی انسان هستند در مطالب پیشین محاسن هیجانات […]