|آرشیو خبرها

یادگیری از پیش بینی های تایید نشده

یادگیری از پیش بینی های تایید نشده

اسفند 17, 1399

یادگیری از پیش بینی های تایید نشده بعضی از افرادی که قادر به مرور و بررسی پیش بینی های منفی گذشته شان هستند، اذعان میکنند که تقریباً همیشه دیدگاهی به […]