|آرشیو خبرها

اختلال انطباقی

اختلال انطباقی

اسفند 12, 1399

اختلال انطباقی اختلال انطباقی یک طبقه ی تشخیصی مشخص با پاسخ های هیجانی نسبت به رویداد های استرس آمیز هستند. معمولا، عامل استرس زا یک مساله مالی، بیماری جسمی یا […]