|آرشیو خبرها

مفاهیم کلیدی وجود گرایی

مفاهیم کلیدی وجود گرایی

اسفند 15, 1399

مفاهیم کلیدی وجود گرایی بودن در این دنیا: فرق انسان ها با دیگر گونه های جانوری این است که می توانند بر خودشان و دیگران آگاه باشند. باس و بینسوانگر از […]

ذهن آگاهی چیست؟

ذهن آگاهی چیست؟

اسفند 15, 1399

ذهن آگاهی چیست؟ یکی از موضوعاتی که این روز‌ها در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی طرفداران زیادی یافته است «ذهن آگاهی» است.گرچه شاید بتوان معادل‌های فارسی دیگر و شاید بهتری برای mindfulness یافت، اما […]