|آرشیو خبرها

ذهن آگاهی و کاهش وزن

ذهن آگاهی و کاهش وزن

اسفند 16, 1399

ذهن آگاهی و کاهش وزن با توجه به این که کاهش وزن یکی دغدغه های اساسی مردم است  و این مسئله که فعالیت های روانشناسان تا چه اندازه به مراجعین […]

چگونه غذا بخوریم؟

چگونه غذا بخوریم؟

اسفند 16, 1399

چگونه غذا بخوریم؟ 1- به بدنتان اجازه بدهید تا با مغزتان همراه شود؛ توجه نکردن به سیگنال های بدن و غذا خوردن با سرعت زیاد بعد از سیر شدن در […]