|آرشیو خبرها

نقش روانشناسان در کنترل وزن

نقش روانشناسان در کنترل وزن

اسفند 16, 1399

نقش روانشناسان در کنترل وزن یکی از مشکلات رایج در بین مردم ناتوانی آنها در کنترل وزنشان است. بر اساس گزارش مرکز کترل و پیشگیری بیماری ها حدود 33% از […]