|آرشیو خبرها

نظریه ی یادگیری اجتماعی( بندورا)

نظریه ی یادگیری اجتماعی( بندورا)

اسفند 16, 1399

نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟ نظریه یادگیری اجتماعی بندورا جز تاثیر گذار ترین نظریات رشد و تحول می باشد. اگرچه بندورا از مفاهیم یادگیری کلاسیک استفاده کرد اما یک حیطه ی […]