|آرشیو خبرها

همه چیز در گذر است

همه چیز در گذر است

اسفند 17, 1399

همه چیز در گذر است از آن جا که همه چیز تغییر می کند و ما پیوسته در فکر این هستیم که لذت را به حداکثر و درد را به […]