|آرشیو خبرها

ذهن آگاهی و کاهش وزن

ذهن آگاهی و کاهش وزن

اسفند 16, 1399

ذهن آگاهی و کاهش وزن با توجه به این که کاهش وزن یکی دغدغه های اساسی مردم است  و این مسئله که فعالیت های روانشناسان تا چه اندازه به مراجعین […]

بهشیاری و کاهش وزن

بهشیاری و کاهش وزن

اسفند 12, 1399

بهشیاری و کاهش وزن با توجه به این که کاهش وزن یکی دغدغه های اساسی مردم است  و این مسئله که فعالیت های روانشناسان تا چه اندازه به مراجعین کمک […]