|آرشیو خبرها

همه چیز در گذر است

همه چیز در گذر است

اسفند 17, 1399

همه چیز در گذر است از آن جا که همه چیز تغییر می کند و ما پیوسته در فکر این هستیم که لذت را به حداکثر و درد را به […]

کلید خوشحالی

کلید خوشحالی

اسفند 16, 1399

کلید خوشحالی ذهن آگاهی امروزه در تحقیقات علمی کلید خوشحالی نامگذاری شده است.فواید ذهن آگاهی را می توان در چند طبقه قرار داد که شامل : تاثیر ذهن آگاهی بر حس خوب […]

ذهن آگاهی و کاهش وزن

ذهن آگاهی و کاهش وزن

اسفند 16, 1399

ذهن آگاهی و کاهش وزن با توجه به این که کاهش وزن یکی دغدغه های اساسی مردم است  و این مسئله که فعالیت های روانشناسان تا چه اندازه به مراجعین […]

نقش ذهن آگاهی در گذر از سختی ها

نقش ذهن آگاهی در گذر از سختی ها

اسفند 15, 1399

نقش ذهن آگاهی در گذر از سختی ها توجه یعنی توانایی انتخاب برخی از اطلاعات برای بررسی مفصل تر و نادیده گرفتن اطلاعات دیگر، به طور ضمنی منظور می شود. […]