|آرشیو خبرها

کلید خوشحالی

کلید خوشحالی

اسفند 16, 1399

کلید خوشحالی ذهن آگاهی امروزه در تحقیقات علمی کلید خوشحالی نامگذاری شده است.فواید ذهن آگاهی را می توان در چند طبقه قرار داد که شامل : تاثیر ذهن آگاهی بر حس خوب […]

رفاه (well being)

رفاه (well being)

اسفند 15, 1399

رفاه (well being) در این دنیای شلوغ که پیویسته در  حال فعالیت هستیم کتاب میخوانیم ، فیلم میبینیم ،مراقب فرزندانمان هستیم یا در حال برنامه ریزی برای انجام کار های […]

سلامت روان چیست؟

سلامت روان چیست؟

اسفند 14, 1399

سلامت روان چیست؟ سلامت روان به مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع و وسیع اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ارتقاء سلامت و رفاه روانی و اجتماعی افراد می‌گردد. از […]

اضطراب و مدرنیته

اضطراب و مدرنیته

اسفند 14, 1399

اضطراب و مدرنیته انسان از آغاز دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است که در هر دوره با چالش هایی روبرو بوده است، در عهد باستان و در واقع […]