|آرشیو خبرها

نوسانات خلقی

نوسانات خلقی

اسفند 15, 1399

نوسانات خلقی نوسانات خلقی به تمامی تغییرات ایجاد شده در خلق افراد اطلاق می شود که می تواند به چند حالت خود را بروز دهد که شامل پایین آمدن خلق ، […]