|آرشیو خبرها

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

اسفند 15, 1399

هیجان و حالات چهره ایی  در مطلب پیش رو دو هیجان ساده و مجموعه هیجانات مرکب را برای خوانندگان عزیز این مطلب روشن خواهیم کرد،هیجانات اصلی از چیزی سرچشمه نمی […]

هیجان و حالات چهره ایی (بخش اول)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش اول)

اسفند 15, 1399

هیجان و حالات چهره ایی انسان دارای حالات هیجانی مختلفی می باشد که هر کدام به نحوی در زندگی انسان تاثیر گذار هستند، به طور کلی هیجانات به دو بخش […]