|آرشیو خبرها

اختلال اضطراب فراگیر (GAD) بخش دوم

اختلال اضطراب فراگیر (GAD) بخش دوم

اسفند 12, 1399

درمان اختلال اضطراب فراگیر(GAD) اختلال اضطرابی فراگیر یکی از شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی می باشد که علامت اصلی آن دل مشغولی و نگرانی پیوسته در مورد آینده و انتظار […]