|آرشیو خبرها

زیاد فکر کردن خوب یا بد؟

زیاد فکر کردن خوب یا بد؟

اسفند 16, 1399

زیاد فکر کردن خوب یا بد؟ بیماری فکر کردن از آن جا که فکر کردن برای بقا بسیار مهم بوده، طوری تکامل یافته اییم که تقریبا تمام مدت فکر کنیم، […]

حال بد، حال خوب

حال بد، حال خوب

اسفند 16, 1399

حال بد، حال خوب عوامل بسیار زیادی وجود دارد که اوضاع روانی ما را ممکن است به هم بریزد یا به  اصطلاح حالمان را بد کند. روزانه با محرک های […]

مفاهیم کلیدی وجود گرایی

مفاهیم کلیدی وجود گرایی

اسفند 15, 1399

مفاهیم کلیدی وجود گرایی بودن در این دنیا: فرق انسان ها با دیگر گونه های جانوری این است که می توانند بر خودشان و دیگران آگاه باشند. باس و بینسوانگر از […]

محاسن هیجانات منفی

محاسن هیجانات منفی

اسفند 15, 1399

محاسن هیجانات منفی احساس ترس، گناه،غم و یا خشم ناخوشایند است. در دنیای آرمانی و خیالی قطعا چنین هیجان هایی وجود ندارد. اما آیا عجیب نخواهد بود که دیگر احساس […]