|آرشیو خبرها

همه چیز در گذر است

همه چیز در گذر است

اسفند 17, 1399

همه چیز در گذر است از آن جا که همه چیز تغییر می کند و ما پیوسته در فکر این هستیم که لذت را به حداکثر و درد را به […]

طرحواره

طرحواره

اسفند 16, 1399

طرحواره طرحواره چیست؟ زمانی که کودک به دنیا می آید از نظر برخی از نظریه پردازان مانند یک لوح سفید است و برخی دیگر معتقدند صفات ژنتیکی فرد با خود […]