|آرشیو خبرها

مراقبه ی معنوی

مراقبه ی معنوی

اسفند 17, 1399

مراقبه ی معنوی مراقبه و بهشیاری مراقبه می تواند کاربردهای روانشناختی و معنوی فراوانی داشته باشد. یکی از مهمترین کاربردهای روانشناختی آن تن آرامی است. مطالعات نشان می دهند که […]

توجه و تمرکز

توجه و تمرکز

اسفند 15, 1399

توجه و تمرکز توجه توجه یعنی توانایی انتخاب برخی از اطلاعات برای بررسی مفصل تر و نادیده گرفتن اطلاعات دیگر، به طور ضمنی منظور می شود. برای این که یک […]

بهشیاری

بهشیاری

اسفند 12, 1399

بهشیاری بهشیاری به معنی آگاهی لحظه به لحظه ی ما از ز تفکر ،عواطف ،احساسات بدنی  و محیط اطراف می باشد .یکی از اجزا اساسی بهشیاری پذیرش می باشد بدین […]