|آرشیو خبرها

هوش هیجانی

هوش هیجانی

اسفند 15, 1399

هوش هیجانی تا امروز بسیاری از مردم فکر می کردند که آنچه که برای موفقیت لازم است  IQ  یا همان هوش یادگیری و ثبت اطلاعات است که از آن در منابع مختلف […]

خودآگاهی

خودآگاهی

اسفند 15, 1399

خودآگاهی ما عموما خود را در یک ساختار اجتماعی می بینیم که شغلی داریم ،دوستان و خانواده ایی داریم و از همه ی این ساختار ها یک ذهینیتی برای تعریف […]

نظریه وجودی

نظریه وجودی

اسفند 14, 1399

نظریه وجودی بودن در این دنیا: فرق انسان ها با دیگر گونه های جانوری این است که می توانند بر خودشان و دیگران آگاه باشند. باس و بینسوانگر از اصطلاح دازاین […]