|آرشیو خبرها

همبستگی دال بر علیت

همبستگی دال بر علیت

اسفند 14, 1399

همبستگی دال بر علیت تقریبا همه ما گاهی اوقات دو واقعه ی بی ربط را به هم ربط می دهیم و نتیجه میگیریم که یکی علت دیگری است. چه این […]