|آرشیو خبرها

مفاهیم کلیدی وجود گرایی

مفاهیم کلیدی وجود گرایی

اسفند 15, 1399

مفاهیم کلیدی وجود گرایی بودن در این دنیا: فرق انسان ها با دیگر گونه های جانوری این است که می توانند بر خودشان و دیگران آگاه باشند. باس و بینسوانگر از […]

اضطراب هستی

اضطراب هستی

اسفند 14, 1399

اضطراب هستی اضطراب هستی انسان امروز، واکنشی است درمقابل رشد سریع تکنولوژی،فشارهای ناشی از شهر نشینی،گسستگی های ارتباطی، از هم پاشیدگی جوامع،تحولات اجتماعی،تعارض های فردی به که به شکل فزاینده حیات […]