|آرشیو خبرها

هوش هیجانی

هوش هیجانی

اسفند 15, 1399

هوش هیجانی تا امروز بسیاری از مردم فکر می کردند که آنچه که برای موفقیت لازم است  IQ  یا همان هوش یادگیری و ثبت اطلاعات است که از آن در منابع مختلف […]

نظریه استرس

نظریه استرس

اسفند 14, 1399

نظریه استرس (بخش دوم) فیزیولوژي استرس توضیح فیزیولوژیایی استرس بدون ملاحظه عوامل روانشناختی مربوط که در واکنش استرس مشارکت دارند، ناقص است. دردحقیقت، چالش اصلی در اینجا جور کردن و سازگاري […]

نظریه استرس

نظریه استرس

اسفند 14, 1399

نظریه استرس (بخش اول) استرس را وضعیتی می توان توصیف کرد که کارکرد فیزیولوژیکی یا روانشناختی نرمال شخصی را آشفته کرده یا تهدید به آشفتگی می کند.والتر کانن نخستین مطالعه […]

مایه کوبی استرس

مایه کوبی استرس

اسفند 14, 1399

مایه کوبی استرس فشار های اجتماعی و مشکلات زندگی روزمره به صورت پیوسته بر انسان یورش می آورند و می توانند آسیب زا باشند، اما این آسیب زایی و شدت […]