|آرشیو خبرها

اضطراب فراگیر و ذهن آگاهی

اضطراب فراگیر و ذهن آگاهی

اسفند 14, 1399

اضطراب فراگیر و ذهن آگاهی اختلال اضطراب فراگیر اختلالی هول انگیز و گیج کننده است که بر طرز تفکر و احساس اثر میگذارد. این اختلال یک بیماری پزشکی است که […]

اختلال اضطراب فراگیر (GAD) بخش دوم

اختلال اضطراب فراگیر (GAD) بخش دوم

اسفند 12, 1399

درمان اختلال اضطراب فراگیر(GAD) اختلال اضطرابی فراگیر یکی از شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی می باشد که علامت اصلی آن دل مشغولی و نگرانی پیوسته در مورد آینده و انتظار […]

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

اسفند 12, 1399

اختلال اضطراب فراگیر (GAD) همانطور که گفته شد اضطراب وجوه بسیار مختلفی دارد که ما باید به ان به عنوان یک طیف نگاه کنیم.اضطراب حالتی فراگیر است که همه ی […]