|آرشیو خبرها

ماندگاری در بهبودی

ماندگاری در بهبودی

اسفند 16, 1399

ماندگاری در بهبودی افسردگی که به بیماری رایج قرن معروف شده است دو وجه کاملا متفاوت دارد وجه اول درمان این بیماری است و وجه دوم جلوگیری از عود بیماری […]

حال بد، حال خوب

حال بد، حال خوب

اسفند 16, 1399

حال بد، حال خوب عوامل بسیار زیادی وجود دارد که اوضاع روانی ما را ممکن است به هم بریزد یا به  اصطلاح حالمان را بد کند. روزانه با محرک های […]

مالیخولیا

مالیخولیا

اسفند 15, 1399

مالیخولیا در اصطلاح شناسی افسردگی بین دو سبک از افسردگی که برآمده از علت شناسی افسردگی است، روانپزشکان و محققین این حیطه بین دو نوع افسردگی درون زاد و برون […]

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری)

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری)

اسفند 15, 1399

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری) درمان افسردگی همواره از افسردگی به عنوان معضل بزرگ دنیای مدرن سخن به میان می آید،  در تمام نظریات درمانی بخش بسیار ویژه ای برای […]