|آرشیو خبرها

درمان و عود افسردگی

درمان و عود افسردگی

اسفند 15, 1399

درمان و عود افسردگی افسردگی که به بیماری رایج قرن معروف شده است دو وجه کاملا متفاوت دارد وجه اول درمان این بیماری است و وجه دوم جلوگیری از عود […]

تمایز فکر از واقعیت

تمایز فکر از واقعیت

اسفند 12, 1399

تمایز فکر از واقعیت اغلب وقتی عصبانی یا افسرده هستیم، به گونه ای با افکارمان برخورد میکنیم که انگار واقعیت دارند. ممکن است در تعامل با دیوید، این فکر به […]