|آرشیو خبرها

گرسنگی را بشناسیم

گرسنگی را بشناسیم

اسفند 16, 1399

گرسنگی را بشناسیم همه ی گرسنگی و سیری را تجربه کرده ایم، این حس در چند درصد مواقع واقعی بوده است ؟ گاهی اوقات بعد گذشتن چند ساعت از مصرف […]

گرسنگی

گرسنگی

اسفند 16, 1399

گرسنگی در گرسنگی هم مانند تشنگی بسیاری از همان جنبه های تعادل حیاتی دست اندر کار است، اما غذا خوردن بسیار پیچیده تر از نوشیدن است. هنگام تشنگی ما عموما […]

چگونه غذا بخوریم؟

چگونه غذا بخوریم؟

اسفند 16, 1399

چگونه غذا بخوریم؟ 1- به بدنتان اجازه بدهید تا با مغزتان همراه شود؛ توجه نکردن به سیگنال های بدن و غذا خوردن با سرعت زیاد بعد از سیر شدن در […]