|آرشیو خبرها

هیجان چیست؟

هیجان چیست؟

اسفند 15, 1399

هیجان چیست؟ اساسی ترین احساساتی که آدمی تجربه می کند، هم شامل انگیزه هایی مانند گرسنگی و تشنگی  و هم شامل هیجانهایی مانند شادی و خشم.انگیزه ها و هیجان ها […]

هوش هیجانی

هوش هیجانی

اسفند 15, 1399

هوش هیجانی تا امروز بسیاری از مردم فکر می کردند که آنچه که برای موفقیت لازم است  IQ  یا همان هوش یادگیری و ثبت اطلاعات است که از آن در منابع مختلف […]

نظریات شخصیت ( آیزنک)

نظریات شخصیت ( آیزنک)

اسفند 15, 1399

نظریات شخصیت ( آیزنک) آیزنک در حیطه تحقیقات شخصیت و ارائه ی نظریات شخصیت بسیار به نام می باشد ، او سال های زیادی از عمر خود را صرف بررسی […]

مکانیزم های اجدادی

مکانیزم های اجدادی

اسفند 15, 1399

مکانیزم های اجدادی از آن جا که تکامل از طریق انتخاب طبیعی تنها فرایند شناخت شده ای است که قادر به تولید اجزا بنیادی سرشت انسان است، تمام نظریه های […]