|آرشیو خبرها

مالیخولیا

مالیخولیا

اسفند 15, 1399

مالیخولیا در اصطلاح شناسی افسردگی بین دو سبک از افسردگی که برآمده از علت شناسی افسردگی است، روانپزشکان و محققین این حیطه بین دو نوع افسردگی درون زاد و برون […]

درمان و عود افسردگی

درمان و عود افسردگی

اسفند 15, 1399

درمان و عود افسردگی افسردگی که به بیماری رایج قرن معروف شده است دو وجه کاملا متفاوت دارد وجه اول درمان این بیماری است و وجه دوم جلوگیری از عود […]

درمان افسرده خویی

درمان افسرده خویی

اسفند 15, 1399

درمان افسرده خویی  از نطر تاریخی، بیماران مبتلا به اختلال افسرده خویی درمانی دریافت نکرده یا نامزد رواندرمانی بلند مدت بینش گرا می شدند. داده های امروزی فقط موید عینی […]

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری)

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری)

اسفند 15, 1399

درمان افسردگی( شناختی – رفتاری) درمان افسردگی همواره از افسردگی به عنوان معضل بزرگ دنیای مدرن سخن به میان می آید،  در تمام نظریات درمانی بخش بسیار ویژه ای برای […]