|آرشیو خبرها

افسردگی یک قطبی

افسردگی یک قطبی

اسفند 12, 1399

افسردگی یک قطبی افسردگی به طور گسترده اختلال خلق انگاشته شده است، اما این نوعی ساده انگاری است. عملا چهار مجموعه نشانه در افسردگی وجود دارد. علاوه بر نشانه های […]

افسردگی فصلی

افسردگی فصلی

اسفند 12, 1399

افسردگی فصلی «اختلال خلقی فصلی» یا  SAD نوعی اختلال خلقی است که تمام ویژگی های سایر اختلالات خلقی را دارا است با این تفاوت که دشروع آن وابسته به فصل های خاصی […]

افسردگی پنهان

افسردگی پنهان

اسفند 12, 1399

افسردگی پنهان افسردگی غالبا بیماری زنانه در نظر گرفته می شود. زیرا بر زنان بیشتر از مردان تاثیر می گذارد و میزان ابتلا افسردگی در زنان نسبت به مردان 4 […]

افسردگی

افسردگی

اسفند 12, 1399

افسردگی انسان با حالات هیجانی مختلفی زندگی می کند که این حالات هیجانی میتواند غم ، شادی ، خشم ، نفرت و … باشد .یکی از هیجاناتی که انسان همیشه […]