|آرشیو خبرها

طرحواره

طرحواره

اسفند 16, 1399

طرحواره طرحواره چیست؟ زمانی که کودک به دنیا می آید از نظر برخی از نظریه پردازان مانند یک لوح سفید است و برخی دیگر معتقدند صفات ژنتیکی فرد با خود […]

نقش روانشناسان در کنترل وزن

نقش روانشناسان در کنترل وزن

اسفند 16, 1399

نقش روانشناسان در کنترل وزن یکی از مشکلات رایج در بین مردم ناتوانی آنها در کنترل وزنشان است. بر اساس گزارش مرکز کترل و پیشگیری بیماری ها حدود 33% از […]